Includi: nessuno dei seguenti filtri
× Nomi Costa, Nicoletta
Includi: tutti i seguenti filtri
× Lingue Cinese

Trovati 185 documenti.

Mostra parametri
Anch'io
0 0
Materiale linguistico moderno

Chenxino

Anch'io / Chenxino

Milano : Topipittori, 2022

Cenerina ha una grande stoffa a fiori
0 0
Materiale linguistico moderno

Fu, Wen zheng

Cenerina ha una grande stoffa a fiori / Fu Wenzheng

Bologna : La linea, 2021

Xi que wo
0 0
Materiale linguistico moderno

Hai, Fei

Xi que wo / Hai Fei zhu ; Yang Bo hui

Qingdao : Qingdao chu ban she, 2021

Ni jiao jiao
0 0
Materiale linguistico moderno

Wang, Zumin

Ni jiao jiao / Wang Zumin wen tu

Beijing : Hai tun chu ban she, 2021

Wo shi zui li hai de da ye lang
0 0
Materiale linguistico moderno

Ramos, Mario

Wo shi zui li hai de da ye lang / Mario Ramos

Beijing : Science and Technology Publishing, ©2021

Dian dian dian
0 0
Materiale linguistico moderno

Tullet, Hervé

Dian dian dian / Hervé Tullet

Beijing : Bayard Bridge, ©2021

La zuppa della festa Laba
0 0
Materiale linguistico moderno

Zhang, Qiusheng <1939- >

La zuppa della festa Laba / di Zang Qiusheng ; illustrazioni di Zhu Chengliang ; a cura di Giulia Carbone e Hu Lanbo

Roma : Cina in Italia, 2021

Hao shenqi de xiao shitou
0 0
Materiale linguistico moderno

Zuo, Wei

Hao shenqi de xiao shitou / Zuo Wei

Guang zhou : Xin shi ji chu ban she, 2020

Xiaxue tian de shengyin
0 0
Materiale linguistico moderno

Mei, Zihan

Xiaxue tian de shengyin / Mei Zihan

Beijing : Lit.Agency, ©2019

Bulaike xian sheng he ta de gou
0 0
Materiale linguistico moderno

Jiuer

Bulaike xian sheng he ta de gou / Jiu'er

Guiyang : Guizhou ren min chu ban she, 2019

Tian shang diao xia yi tou jing
0 0
Materiale linguistico moderno

Xi, Yuke

Tian shang diao xia yi tou jing / Yuke Xi

Beijing : Tian Tian Publishing, 2019

Mao mao chong Chi Shenme Ne?
0 0
Materiale linguistico moderno

Vanetti, Giorgio - Mantegazza, Giovanna

Mao mao chong Chi Shenme Ne? / Illustrazioni di G. Vanetti ; testo di G. Mantegazza

Xi'an, Shaanxi : LELEQU, 2019

Wo tao yan zhe zhi dan
0 0
Materiale linguistico moderno

Fernex, Chiara : de

Wo tao yan zhe zhi dan / Qiyala de Feiernaikesi wen, tu ; Pan Yi yi

Nanjing : Jiangsu feng huang mei shu chu ban she, 2019

Xiao ji Buqinuo
0 0
Materiale linguistico moderno

Fernex, Chiara : de - Fernex, Chiara : de

Xiao ji Buqinuo / Qiyala de Feiernaikesi wen, tu ; Pan Yi yi

Nanjing : Jiangsu feng huang mei shu chu ban she, 2019

Wo shang you er yuan le
0 0
Materiale linguistico moderno

Wo shang you er yuan le / Bian Yufang deng zhu ; Tang Yan hui

Beijing : Beijing shi fan da xue chu ban she, 2019

Xiao xiao nian
0 0
Materiale linguistico moderno

Wang, Zaozao

Xiao xiao nian / Wang Zaozao wen ; Xue Wawa tu

Kunming : Chen guang chu ban she, 2018

Fa parte di: Wang, Zaozao. Zhongguo hai zi Zhongguo nian / Wang Zaozao wen

Heng he ha
0 0
Materiale linguistico moderno

Wang, Zaozao

Heng he ha / Wang Zaozao wen ; Dai Xi tu

Kunming : Chen guang chu ban she, 2018

Fa parte di: Wang, Zaozao. Zhongguo hai zi Zhongguo nian / Wang Zaozao wen

Xiao zhu de tian dian fang zi
0 0
Materiale linguistico moderno

Zhu, Si

Xiao zhu de tian dian fang zi / Zhu Si zhu ; Fu Lu hui

Beijing : Zhong xin chu ban she, 2018

Xiao kao la, shou shang le
0 0
Materiale linguistico moderno

Delye, Pierre

Xiao kao la, shou shang le / Piaier Dailei zhu ; Saixier Hudelisiye hui

Ha'erbin : Ha'er bin chu ban she, 2018

Guo zi hong le
0 0
Materiale linguistico moderno

Lin, Xiusui

Guo zi hong le / Lin Xiusui wen ; Liao Jianhong tu

Jinan : Shandong jiao hu chu ban she, 2018