San biki no kuma

Materiale linguistico moderno

Kudo, Uiko

San biki no kuma : Roshia minwa yori / bun Kudō Uiko ; e Abe Hiroshi

Kobe : Felissimo, 2008

Ohanashi no takarabako ; 11