Mei you xue de sheng dan jie

Materiale linguistico moderno

Bao, Victor Siye - Zeng, Fanjing

Mei you xue de sheng dan jie / Victor Siye Bao, Zeng Fanjing bian zhu

Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2009

Wo de zhong wen xiao gu shi ; 17