Includi: tutti i seguenti filtri
× Target di lettura Ragazzi, età 11-15
× Paese Cina (Repubblica Popolare Cinese)
× Lingue Cinese
Includi: nessuno dei seguenti filtri
× Nomi Ma, Aixin

Trovati 207 documenti.

Nan sheng Jiali
0 0
Materiale linguistico moderno

Qin, Wenjun

Nan sheng Jiali : 2 Wei ren de xi bao / Qin Wenjun zhu

Wuhan : Chang jiang shao nian er tong chu ban she, 2018

Nan sheng Jiali
0 0
Materiale linguistico moderno

Qin, Wenjun

Nan sheng Jiali : 1 Shao nian san jian ke / Qin Wenjun zhu

Wuhan : Chang jiang shao nian er tong chu ban she, 2018

Xiao pi hai ri ji
0 0
Materiale linguistico moderno

Kinney, Jeff

Xiao pi hai ri ji : Ke pa de pao bing xue xiao / Jiefu Jinni zhu

Guangzhou : Xin shi ji chu ban she, 2017

Xiao pi hai ri ji
0 0
Materiale linguistico moderno

Kinney, Jeff

Xiao pi hai ri ji : Wu can ling shi da dao / Jiefu Jinni zhu

Guangzhou : Xin shi ji chu ban she, 2017

Hei yi fu ren
0 0
Materiale linguistico moderno

Gatti, Alessandro <1975- > - Baccalario, Pierdomenico

Hei yi fu ren / Ailin Aidele

Jinan : Ming tian chu ban she, 2015

Shen mi de hong mei gui
0 0
Materiale linguistico moderno

Gatti, Alessandro <1975- > - Baccalario, Pierdomenico

Shen mi de hong mei gui / Ailin Aidele

Jinan : Ming tian chu ban she, 2015

Nü gao yin de jue chang
0 0
Materiale linguistico moderno

Gatti, Alessandro <1975- > - Baccalario, Pierdomenico

Nü gao yin de jue chang / Ailin Aidele

Jinan : Ming tian chu ban she, 2015

Xiao pi hai ri ji
0 0
Materiale linguistico moderno

Kinney, Jeff - Kinney, Jeff

Xiao pi hai ri ji : Tou ji bu cheng shi ba mi / Jiefu Jinni zhu

Guangzhou : Xin shi ji chu ban she, 2015

Xiao pi hai ri ji
0 0
Materiale linguistico moderno

Kinney, Jeff - Kinney, Jeff

Xiao pi hai ri ji : Hao hai zi bu sa huang / Jiefu Jinni zhu

Guangzhou : Xin shi ji chu ban she, 2015

Xiao pi hai ri ji
0 0
Materiale linguistico moderno

Kinney, Jeff - Kinney, Jeff

Xiao pi hai ri ji : Shei "dong" le "qian nian nai lao" / Jiefu Jinni zhu

Guangzhou : Xin shi ji chu ban she, 2014

Xiao pi hai ri ji
0 0
Materiale linguistico moderno

Kinney, Jeff - Kinney, Jeff

Xiao pi hai ri ji : Gui wu chuang yi / Jiefu Jinni zhu

Guangzhou : Xin shi ji chu ban she, 2014

Shen ying Suer
0 0
Materiale linguistico moderno

Shen ying Suer : Luomaniya chuan shuo / Xu Meng yi

Shanghai : Shanghai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2014

Xu jia hui cang shu lou shuang yu gu shi jing dian ; 14

Ri chu zhi guo
0 0
Materiale linguistico moderno

Ri chu zhi guo : Riben tong hua yu chuan shuo / N. Jiateng bian zhu ; Zhou Hailin yi

Shanghai : Shanghai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2014

Xu jia hui cang shu lou shuang yu gu shi jing dian ; 3

Bing shuang
0 0
Materiale linguistico moderno

Bing shuang : Eluosi tong hua yu chuan shuo / Xielafeima Puerman bian zhu ; Wang Hangliang yi

Shanghai : Shanghai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2014

Xu jia hui cang shu lou shuang yu gu shi jing dian ; 6

Chou fu yu hao xia
0 0
Materiale linguistico moderno

Belgrave, Marion Dorothy - Hart, Hilda

Chou fu yu hao xia : Yingguo gu lao chuan shuo / M. Duolisi Beiergeleifu Xierda Hate bian zhu ; Xu Meng yi

Shanghai : Shanghai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2014

Xu jia hui cang shu lou shuang yu gu shi jing dian ; 9

Dong fang de hu huan
0 0
Materiale linguistico moderno

Belgrave, Marion Dorothy - Hart, Hilda

Dong fang de hu huan : Yindu chuan shuo / M. Duoluoxi Beiergeleifu, Xierda Hate bian zhu ; Zhou Hailin yi

Shanghai : Shanghai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2014

Xu jia hui cang shu lou shuang yu gu shi jing dian ; 4

Tang shi san bai shou
0 0
Materiale linguistico moderno

Tang shi san bai shou / Hengtang tui shi bian

Nanjing : Nanjing da xue chu ban she, 2014

Fa parte di: Guo xue jing dian da zi zhu yin quan ben / Deng Qitong zhu shi

You xue qiong lin
0 0
Materiale linguistico moderno

Cheng, Dengji

You xue qiong lin / Cheng Dengji bian ; Zou Shengmai zeng ding

Nanjing : Nanjing da xue chu ban she, 2014

Fa parte di: Guo xue jing dian da zi zhu yin quan ben / Deng Qitong zhu shi

Long wen bian ying
0 0
Materiale linguistico moderno

Xiao, Liangyou

Long wen bian ying / Xiao Liangyou zhuan ; Yang Chenzheng zeng ding

Nanjing : Nanjing da xue chu ban she, 2014

Fa parte di: Guo xue jing dian da zi zhu yin quan ben / Deng Qitong zhu shi

Xiao jing
0 0
Materiale linguistico moderno

Confucius

Xiao jing ; Di zi gui ; Zeng guang xian wen / Kongzi zhu ; Li Yuxiu zhu

Nanjing : Nanjing da xue chu ban she, 2014

Fa parte di: Guo xue jing dian da zi zhu yin quan ben / Deng Qitong zhu shi