Includi: tutti i seguenti filtri
× Data 2010
× Paese Cina (Repubblica Popolare Cinese)
× Lingue Inglese
× Livello Monografie
Includi: nessuno dei seguenti filtri
× Soggetto Cina - Descrizioni e viaggi - Libri per ragazzi

Trovati 22 documenti.

Wu shu shi hua
0 0
Materiale linguistico moderno

Li, Zhongshen - Li, Xiaohui

Wu shu shi hua / Zhong wen bian zhuan Li Zhongshen, Li Xiaohui

Beijing : Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she, 2010

Zhonghua wen ming shi hua Zhong Ying wen shuang yu cong shu

Mulan ci
0 0
Materiale linguistico moderno

Mulan ci : Bei chao yue fu / Tang Yongli hui hua ; Huang Fuhai ying yi

Shanghai : Shanghai ren min mei shu chu ban she, 2010

Han ying dui zhao Zhongguo gu dai jing dian xu shi shi tu wen ben

Standard Meridian Points of Acupuncture
0 0
Materiale linguistico moderno

Institute of Acupuncture and Moxibustion of China Academy of Traditional Chinese Medicine

Standard Meridian Points of Acupuncture / painted and edited by the Institute of Acupuncture and Moxibustion of the China Academy of Traditional Chinese Medicine

8. ed

Beijing : Foreign Languages Press, 2010

HSK yu fa jing jiang jing lian
0 0
Materiale linguistico moderno

Zhang, Jing

HSK yu fa jing jiang jing lian / bian zhu Zhang Jing , fan yi Lü Donglian, Xu Juan

Beijing : Sinolingua, 2008 (, stampa 2010)

Si chou shi hua
0 0
Materiale linguistico moderno

Mao, Huiwei - Zhao, Feng <1962- >

Si chou shi hua / zhong wen zhuan zhu Mao Huiwei, Zhao Feng

Beijing : Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she, 2010

Zhonghua wen ming shi hua Zhong Ying wen shuang yu cong shu

Memories of Expo Shanghai China 2010
0 0
Materiale linguistico moderno

Memories of Expo Shanghai China 2010

Beijing : China Intercontinental Press, 2010

Folk Tales
0 0
Materiale linguistico moderno

Wu, Min <autore di libri per ragazzi>

Folk Tales / compiled by Wu Min

Beijing : China Intercontinental Press, 2010

Classic Stories of China

Zhongguo jing ju fu shi
0 0
Materiale linguistico moderno

Beijing yue xun za zhi she

Zhongguo jing ju fu shi / Beijing yue xun za zhi she bian

Beijing : Wu zhou chuan bo chu ban she, 2010

Dunhuang shi hua
0 0
Materiale linguistico moderno

Chai, Jianhong - Liu, Jinbao

Dunhuang shi hua / zhong wen zhuan zhu Chai Jianhong, Liu Jinbao

Beijing : Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she, 2010

Zhonghua wen ming shi hua Zhong Ying wen shuang yu cong shu

Jie ri shi hua
0 0
Materiale linguistico moderno

Wan, Lina

Jie ri shi hua / zhong wen zhuan zhu Wan Lina

Beijing : Zhongguo da bai je quan shu chu ban she, 2010

Zhonghua wen ming shi hua Zhong Ying wen shuang yu cong shu

Han zi shi hua
0 0
Materiale linguistico moderno

Wang, Nai

Han zi shi hua / zhong wen bian zhuan Wang Nai

Beijing : Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she, 2010

Zhonghua wen ming shi hua Zhong Ying wen shuang yu cong shu

Ci qi shi hua
0 0
Materiale linguistico moderno

Huang, Xiaoying

Ci qi shi hua / zhong wen bian zhuan Huang Xiaoying

Beijing : Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she, 2010

Zhonghua wen ming shi hua Zhong Ying wen shuang yu cong shu

Making Chinese Papercutting
0 0
Materiale linguistico moderno

Li, Shoubai

Making Chinese Papercutting / Li Shoubai

Shanghai : Shanghai People's fine Arts Publishing House, 2010

Chinese theater
0 0
Materiale linguistico moderno

Fu, Jin

Chinese theater : happiness and sorrows on the stage / Fu Jin ; translated by Wang Wenliang, Wang Huan & Zhang Lina

Beijing : China intercontinental press, 2010

Cultural China series

Chinese Calligraphy
0 0
Materiale linguistico moderno

Zhou, Kexi

Chinese Calligraphy / Zhou Kexi

Pleasantville, New York ; Montreal ; Sydney : Reader's Digest, 2010

Chinese Painting
0 0
Materiale linguistico moderno

Deng, Ming

Chinese Painting / Deng Ming

Pleasantville, New York ; Montreal ; Sydney : Reader's Digest, 2010

Discovering China - Pleasantville, New YorkMontrealSydney : Reader's Digest.

Days and Nights in Shanghai
0 0
Videoregistrazioni: DVD

Days and Nights in Shanghai / [director Ma Li ; music editor Zhang Li!

Beijing : New World Press, [2010?!

Shanghai
0 0
Materiale linguistico moderno

Shanghai shi lü you ju

Shanghai / [Shanghai shi lü you ju bian!

Shanghai : Shanghai jin xiu wen zhang chu ban she, 2010

Libraries and Society in Shanghai 1840-1949
0 0
Materiale linguistico moderno

Wu, Jianzhong

Libraries and Society in Shanghai 1840-1949 / by Wu Jianzhong

Shanghai : Shanghai da xue chu ban she, 2010

Shanghai
0 0
Materiale linguistico moderno

Shanghai shi lü you ju

Shanghai / [Shanghai shi lü you ju bian!

Shanghai : Shanghai jin xiu wen zhang chu ban she, 2010