Includi: nessuno dei seguenti filtri
× Nomi Bartezzaghi, Stefano
× Materiale A stampa
Includi: tutti i seguenti filtri
× Paese Cina (Repubblica Popolare Cinese)

Trovati 81 documenti.

Il lago delle oche selvatiche
0 0
Videoregistrazioni: DVD

Il lago delle oche selvatiche / un film di Diao Yi'nan

[S.l.] : Sound Mirror, 2020

  • Non prenotabile
  • Copie totali: 12
  • Prestabile dal: 01/02/2022
She jian shang de Zhongguo
0 0
Videoregistrazioni: DVD

She jian shang de Zhongguo : di er li / zong bian dao Chen Xiaoqing ; jie shuo Li Lihong ; zuo qu A Kun

Beijing : Zhongguo guo ji dian shi zong gong si chu ban fa xing, [2014?]

She jian shang de Zhongguo
0 0
Videoregistrazioni: DVD

She jian shang de Zhongguo / zong bian dao Chen Xiaoqing ; jie shuo Li Lihong ; zuo qu A Kun

Beijing : Zhongguo guo ji dian shi zong gong si chu ban fa xing, [2013]

Zhonghua chuan tong mei shi ji cui
0 0
Videoregistrazioni: DVD

Zhong ying liang pin

Zhonghua chuan tong mei shi ji cui / Zhong ying liang pin

[Dalian] : Dalian yin xiang chu ban she, [201?]

Guangdong mei shi ji cui
0 0
Videoregistrazioni: DVD

Zhong ying liang pin

Guangdong mei shi ji cui / Zhong ying liang pin

[Dalian] : Dalian yin xiang chu ban she, [201?]

Days and Nights in Shanghai
0 0
Videoregistrazioni: DVD

Days and Nights in Shanghai / [director Ma Li ; music editor Zhang Li!

Beijing : New World Press, [2010?!

Chan yu Zhongguo wen hua
0 0
Videoregistrazioni: DVD

Chan yu Zhongguo wen hua / zhu jiang ren Qiu Zihua ; bian dao Yang Hua ... [et al.!

Beijing : Zhongguo ren min da xue yin xiang chu ban she, [2009!

Easy and Fun Chinese for Kids
0 0
Multimedia (kit)

Chen, Xiaohui

Easy and Fun Chinese for Kids / compiled by Chen Xiao Hui

Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she, 2008

Chinese for Everyone
0 0
Multimedia (kit)

Hua wen sheng shi jiao yu fa zhan you xian gong si

Chinese for Everyone / Hua wen sheng shi jiao yu fa zhan you xian gong si bian

Beijing : Wai wen chu ban she, 2008

Cards of 500 Common Chinese Characters
0 0
Multimedia (kit)

Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she - Hua wen sheng shi jiao yu fa zhan you xian gong si

Cards of 500 Common Chinese Characters : Learn Chinese through Playing Cards / [Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she , Beijing hua wen sheng shi jiao yu fa zhan you xian gong si bian zhu!

Beijing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 2008

Yuan hu
0 0
Disco (CD)

Yuan hu / [er hu du zou Zhang Lulu ; bian qu Gao Yisong , Li Xiaoming , Tang Jinfeng!

Guangzhou : Guangzhou yin xiang chu ban she, [2008?!

Long tu teng

Shi mian mai fu
0 0
Disco (CD)

Lin, Shicheng

Shi mian mai fu : Pudong pai pi pa da shi Lin Shicheng Zhongguo pi pa jing dian ming qu zhen cang ji nian pan / Lin Shicheng

Guangzhou : Guangz hou qiao jia ren hua chuan bo [distributore!, [2008?!

Zhongguo yin yue jia da xi

Beijing feng qing
0 0
Videoregistrazioni: DVD

Beijing feng qing : Beijing de you lai , Shan shui Beijing ; Beijing de cheng men , Hua biao yu pai lou ; Changcheng , Gugong , Ming shi san ling ; Huang jia yuan lin , Hu tong yu si he yuan , Ji tan ; Beijing de jiao tong , Wei dao Beijing , Beijing zhi yun / zong dao yan Ji Gang

Beijing : Zhong wen fa guo ji ying shi ; Guangzhou : Guangdong qian he ying shi chuan bo, [2008?!

Zhou Ruchang shuo Hong lou
0 0
Videoregistrazioni: DVD

Zhou Ruchang shuo Hong lou : Hong lou meng de yi shu ge xing ; Cao Xueqin qi ren qi shu / Zhou Ruchang

Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, [2008?!

Bai jia jiang tan - Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she.

Changjiang
0 0
Videoregistrazioni: DVD

Changjiang / zong dao yan Liu Wen ; she ying Jin Guirong ... [et al.! ; zuo qu Zhang Hongguang , Wang Shiguang

Beijing : Zhongguo zhong yang dian shi tai, [2008!

Zu guo a, mu qin
0 0
Videoregistrazioni: DVD

Zu guo a, mu qin / dao yan Tang Xiaodan , Zhang Huijun

Guangzhou : Guangzhou qiao jia ren wen hua chuan bo, [2008?!

Gen wo xue han yu - Zhongguo jing dian dian ying

Something for all of us...
0 0
Disco (CD)

Canning, Brendan

Something for all of us... / Brendan Canning

Toronto : Arts & Crafts, c2008

Everyday Chinese
0 0
Multimedia (kit)

Zhang, Pengpeng - Jiang, Chunli

Everyday Chinese / zhu bian Zhang Pengpeng , Jiang Chunli ; bian xie Zhang Jie , Zhao Wentong

Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she, 2007

Zhongguo min yue jing cui
0 0
Disco (CD)

Zhongguo min yue jing cui : Cai yun zhui yue ; Gao shan liu shui / yin yue bian ji Zhang Xiaohong

Beijing : Wu zhou chuan bo yin xiang chu ban she, [2007?!

Proprieties Chinese
0 0
Multimedia (kit)

Proprieties Chinese / ze ren bian ji Yu Xi, Li Yue ; bian ji Li Lubo

Guangzhou : Guangzhou qiao jia ren wen hua chuan bo, [2007?!

Gen wo xue han yu