Includi: nessuno dei seguenti filtri
× Nomi Bartezzaghi, Stefano
× Nomi Ma, Aixin
Includi: tutti i seguenti filtri
× Paese Cina (Repubblica Popolare Cinese)
× Lingue Cinese

Trovati 2014 documenti.

Il lago delle oche selvatiche
0 0
Videoregistrazioni: DVD

Il lago delle oche selvatiche / un film di Diao Yi'nan

[S.l.] : Sound Mirror, 2020

  • Non prenotabile
  • Copie totali: 12
  • Prestabile dal: 01/02/2022
Wo shang you er yuan le
0 0
Materiale linguistico moderno

Wo shang you er yuan le / Bian Yufang deng zhu ; Tang Yan hui

Beijing : Beijing shi fan da xue chu ban she, 2019

Shui hu zhuan / Shi Nai'an ; Yan Zhongyu zhu bian. Xia
0 0
Materiale linguistico moderno

Shui hu zhuan / Shi Nai'an ; Yan Zhongyu zhu bian. Xia

Chengdu : Tian di chu ban she, 2019

Fa parte di: Shi, Naian. Shui hu zhuan / Shi Nai'an ; Yan Zhongyu zhu bian

Shui hu zhuan / Shi Nai'an ; Yan Zhongyu zhu bian. Shang
0 0
Materiale linguistico moderno

Shui hu zhuan / Shi Nai'an ; Yan Zhongyu zhu bian. Shang

Chengdu : Tian di chu ban she, 2019

Fa parte di: Shi, Naian. Shui hu zhuan / Shi Nai'an ; Yan Zhongyu zhu bian

Hong lou meng / Cao Xueqin ; Yan Zhongyu zhu bian. Xia
0 0
Materiale linguistico moderno

Hong lou meng / Cao Xueqin ; Yan Zhongyu zhu bian. Xia

Chengdu : Tian di chu ban she, 2019

Fa parte di: Tsʼao Chan. Hong lou meng / Cao Xueqin ; Yan Zhongyu zhu bian

Hong lou meng / Cao Xueqin ; Yan Zhongyu zhu bian. Shang
0 0
Materiale linguistico moderno

Hong lou meng / Cao Xueqin ; Yan Zhongyu zhu bian. Shang

Chengdu : Tian di chu ban she, 2019

Fa parte di: Tsʼao Chan. Hong lou meng / Cao Xueqin ; Yan Zhongyu zhu bian

San guo yan yi / Luo Guanzhong zhu ; Yan Zhongyu zhu bian. Xia
0 0
Materiale linguistico moderno

San guo yan yi / Luo Guanzhong zhu ; Yan Zhongyu zhu bian. Xia

San guo yan yi / Luo Guanzhong zhu ; Yan Zhongyu zhu bian. Shang
0 0
Materiale linguistico moderno

San guo yan yi / Luo Guanzhong zhu ; Yan Zhongyu zhu bian. Shang

Xi you ji / Wu Cheng'en zhu ; Yan Zhongyu zhu bian. Xia
0 0
Materiale linguistico moderno

Xi you ji / Wu Cheng'en zhu ; Yan Zhongyu zhu bian. Xia

Chengdu : Tian di chu ban she, 2019

Fa parte di: Wu, Chengen. Xi you ji / Wu Cheng'en zhu ; Yan Zhongyu zhu bian

Xi you ji / Wu Cheng'en zhu ; Yan Zhongyu zhu bian. Shang
0 0
Materiale linguistico moderno

Xi you ji / Wu Cheng'en zhu ; Yan Zhongyu zhu bian. Shang

San guo yan yi
0 0
Monografie

Luo, Guanzhong

San guo yan yi / Luo Guanzhong zhu ; Yan Zhongyu zhu bian

Wu zhang ai yue du xue sheng ban

Chengdu : Tian di chu ban she, 2019

Xi you ji
0 0
Monografie

Wu, Chengen - Wu, Chengen

Xi you ji / Wu Cheng'en zhu ; Yan Zhongyu zhu bian

Wu zhang ai yue du xue sheng ban

Chengdu : Tian di chu ban she, 2019

Easy Peasy Chinese
0 0
Materiale linguistico moderno

Greenwood, Elinor

Easy Peasy Chinese : Mandarin Chinese for beginners / Alinuo Gelinwude bian zhu

Beijing : Lü you jiao yu chu ban she, 2018

Nan sheng Jiali
0 0
Materiale linguistico moderno

Qin, Wenjun

Nan sheng Jiali : 2 Wei ren de xi bao / Qin Wenjun zhu

Wuhan : Chang jiang shao nian er tong chu ban she, 2018

Nan sheng Jiali
0 0
Materiale linguistico moderno

Qin, Wenjun

Nan sheng Jiali : 1 Shao nian san jian ke / Qin Wenjun zhu

Wuhan : Chang jiang shao nian er tong chu ban she, 2018

The Story of Mulan
0 0
Materiale linguistico moderno

Yi, Gang <scrittore per ragazzi> - Guo, Xiao

The Story of Mulan : Courage and Wisdom / by Yi Gang & Guo Xiao ; illustrated by Yin Xunzhi

2 ban

Beijing : China Intercontinental Press, 2018

Tian shang dong wu yuan
0 0
Materiale linguistico moderno

Zhou, Xiang - Yu, Liqiong

Tian shang dong wu yuan / Zhou Xiang, Yu Liqiong zhu bian

Nanjing : Jiangsu feng huang shao nian er tong chu ban she, 2018

Bu xiong bu tu da dian hua
0 0
Materiale linguistico moderno

Zhou, Xiang - Yu, Liqiong

Bu xiong bu tu da dian hua / Zhou Xiang, Yu Liqiong zhu bian

Nanjing : Jiangsu feng huang shao nian er tong chu ban she, 2018

Liu zai Zhongguo de yue liang shi diao
0 0
Materiale linguistico moderno

Liu, Yuehua - Chu, Chengzhi

Liu zai Zhongguo de yue liang shi diao / Liu Yuehua, Chu Chengzhi zhu bian

2 ban

Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2018

Di san zhi yan jing
0 0
Materiale linguistico moderno

Liu, Yuehua - Chu, Chengzhi

Di san zhi yan jing / Liu Yuehua, Chu Chengzhi zhu bian

2 ban

Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2018